Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Kiedy pada się ofiarą nieszczęśliwego wypadku samochodowego, często ma się przeczucie, że nasz świat legł w gruzach.

Nasz drogi samochód ulega zniszczeniu, my sami nierzadko odnosimy mniej lub bardziej poważne obrażenia, zaś w najgorszym wypadku, w wyniku zderzenia ginie jadąca z nami osoba. W takich sytuacjach bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że przysługuje nam odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jest to kompensata finansowa, która pozwoli nam na pokrycie kosztów leczenia, naprawy pojazdu lub pogrzebu. Należy jednocześnie zaznaczyć już na samym wstępie, że odszkodowanie nie jest zadośćuczynieniem – dotyczy ono wyłącznie szkód o charakterze majątkowym, niezwiązanych z krzywdą psychiczną, wywołaną wypadkiem (na przykład depresją). Jak możemy uzyskać taką pomoc, gdy najgorsze zrządzenie losu dotknie właśnie nas?

Działanie zaraz po wypadku

Odszkodowanie wymaga od nas, w miarę możliwości, jak najlepszego udokumentowania całej sytuacji. Jeśli jest to konieczne, wezwijmy policję na miejsce zdarzenia. Istotne jest też uzyskanie oświadczenia zarówno od sprawcy, jak i świadków wypadku. Jeśli w wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, konieczna jest także dokumentacja zdjęciowa, wraz ze sporządzonym kosztorysem. To samo tyczy się odniesionych obrażeń – zgromadzenie zaświadczeń lekarskich w celu skompletowania niezbędnej dokumentacji medycznej również jest warunkiem koniecznym, jeśli mamy zamiar dowodzić naszego poszkodowania przez sprawcę.

Jak wycenić wysokość kompensaty?

Odszkodowanie z OC sprawcy ma na celu wyrównać szkody materialne, związane z wypadkiem, któremu właśnie ulegliśmy. Z tego też powodu, pod uwagę bierze się tu nie tylko uszkodzenia samochodu, ale też inne straty związane z daną sytuacją. Należy do nich chociażby utracone wynagrodzenie miesięczne od pracodawcy, będące następstwem naszej nieobecności w pracy z powodu hospitalizacji.

Pomoc specjalisty

Niestety, bardzo często zdarza się, że poszkodowany nie doprowadza sprawy do końca, w wyniku czego odszkodowanie z OC sprawcy nie zostaje wypłacone. Powodem jest tu fakt, że wiele osób nie wie tak naprawdę, jakie prawa im przysługują, poddając się już po otrzymaniu odmowy ze strony ubezpieczyciela. Nie oznacza to jednak, że musimy dźwigać ten ciężar sami. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, możemy udać się do kancelarii radcy prawnego, gdzie przydzielony zostanie nam pełnomocnik. To właśnie on, po zapoznaniu się z naszą sytuacją, będzie prowadzić dialog z ubezpieczycielem, a jeśli sytuacja będzie tego wymagać, zawalczy o nasze odszkodowanie także na drodze sądowej. Uzyskawszy taką pomoc, nie musimy walczyć o kompensatę sami. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy z powodu wypadku musimy przejść przez dłuższy proces leczenia i rehabilitacji.

Pamiętajmy jednocześnie, aby wszcząć działania w sprawnie uzyskania odszkodowania jak najszybciej. Chociaż w teorii mamy trzy lata na dochodzenie roszczeń z OC sprawcy, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą, po pewnym czasie, usiłować obniżyć wysokość kompensaty, o którą się ubiegamy. Skompletowanie odpowiednich dokumentów zaraz po wypadku i zgłoszenie się do kancelarii pomoże nam uniknąć takich problemów i uzyskać żądaną kwotę.

Pomoc specjalisty znajdziesz na tej stronie: http://www.radca-filipski.pl/uslugi/odszkodowania-komunikacyjne-olsztyn