Kiedy można dochodzić rekompensaty 40 euro?

Kiedy można dochodzić rekompensaty 40 euro?

W wyniku opóźnienia w zapłacie za fakturę, wierzyciel może dochodzić rekompensaty w kwocie 40 euro. Należy się ona przedsiębiorcom, którzy wykonali swoją usługę, ale nie dostali za nią pieniędzy. Jaka jest podstawa ubiegania się o kwotę w wysokości 40 euro? Komu przysługuje rekompensata?

Rekompensata 40 euro – kiedy można jej dochodzić?

Ustawa z 8 marca 2013 pozwala przedsiębiorcy dochodzić rekompensaty w momencie opóźnienia zapłaty za fakturę. Wystarczy nawet jeden dzień opóźnienia z zapłatą faktury. Kwota 40 euro przysługuje, gdy wartość roszczenia nie przekracza 5000 złotych. W przypadku, gdy wartość roszczenia jest wyższa od 5 tys., ale niższa niż 50 tys., wówczas wierzyciel może. ubiegać się się o 70 euro. Wartość roszczenia przekraczająca kwotę 50 tys., pozwala na ubieganie się odszkodowania w wysokości 100 euro. Rekompensata pozwala na przeciwdziałanie opóźnieniom w opłacaniu faktur w transakcjach handlowych. W polskim prawie, wysokość rekompensaty przelicza się zgodnie z aktualnym kursem euro.

Komu przysługuje rekompensata 40 euro?

Dzięki możliwości ubiegania się odszkodowania za nieopłaconą fakturę, przeciwdziała się nieuczciwym kontrahentom. Kwota ta przysługuje przedsiębiorcom, którzy wykonali usługę, ale nie otrzymali za nią zapłaty w terminie. Nie trzeba podejmować wysyłać wezwania do zapłaty i udowadniać, że szkoda została poniesiona. W myśl ustawy wystarczy jeden dzień spóźnienia z zapłatą, by roszczenie o rekompensatę powstało.

Rekompensata 40 euro może zostać wypłacona, jeśli jako przewoźnik doświadczasz opóźnień, straty towarów lub innych problemów związanych z transportem, możesz mieć prawo do rekompensaty w przypadku niezgodności z umową lub przepisami prawa.

Należycie wykonana usługa powinna zostać opłacona. Wystawiona faktura jest dokumentem, na podstawie którego opłata za dokonanie usługi powinna zostać uiszczona. Osoby, które nie wywiązują się z umowy, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Ustawa o rekompensacie 40 euro ma na celu walkę z nieuczciwymi kontrahentami.