Czym jest klauzula apostille?

Czym jest klauzula apostille

Klauzula apostille może nigdy nie być nam potrzebna, ale jeżeli okaże się inaczej, to warto wiedzieć, jak ją zdobyć w prosty i pewny sposób. Czasem możemy spotkać się z nazewnictwem apostylla, co jest spolszczoną wersją tego wyrazu. 

Jakie dokumenty potrzebują apostille?

To potwierdzenie autentyczności dokumentu jest potrzebne w sytuacji, gdy wyjeżdżamy za granicę i zamierzamy się tam nim posługiwać w różnych urzędach. Klauzula apostille to wynik porozumienia ponad stu krajów, które ją honorują. Warto sprawdzić, czy państwo, do którego wyjeżdżamy, znajduje się na tej liście. W przeciwnym razie musimy szukać innych sposobów legalizacji dokumentów lub potwierdzenia ich autentyczności. Pieczęci apostille nie otrzymuje się od ręki, bowiem najpierw urzędnicy muszą przeprowadzić cały proces sprawdzenia autentyczności dokumentu, a to trwa zwykle kilka tygodni. Dokumentami, które muszą być opatrzone apostyllą, są między innymi – akty stanu cywilnego, notarialne, dyplomy czy dokumenty sądowe.

 Gdzie się starać o apostille?

Klauzulę apostille nadaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w przypadku dokumentów dotyczących edukacji, jak dyplomy czy świadectwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Dziedzictwa Narodowego. To niezbędne w wielu sytuacjach poświadczenie, pomagamy otrzymać osobom wyjeżdżającym za granicę, oferując im trzy tryby. Ci, których czas nie goni, mogą skorzystać z najtańszego trybu ekonomicznego, a w ofercie mamy także tryb standardowy oraz ekspresowy. Klauzula apostille nie jest konieczna na niektórych dokumentach, które zostały wydane przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi aktów zgonu, urodzenia, pozostawania przy życiu czy małżeństwa. W sytuacji jednak, gdy musimy potwierdzić autentyczność dokumentu, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą cały proces sprawnie i bezbłędnie. Warto wiedzieć, że dokumenty mogą otrzymać apostillę dopiero wówczas, gdy uzyskamy poświadczenie z sądu okręgowego, dlatego całą procedurę należy zacząć na jakiś czas przed wyjazdem za granicę.