Miesiąc: styczeń 2017

Skierowanie alkoholika na leczenie przymusowe

Alkoholizm jest chorobą społeczną i jako taka podlega przymusowemu leczeniu. Procedura skierowania osoby uzależnionej na leczenie jest wciąż żmudna i długotrwała. Niemniej, warto wiedzieć, jak podjąć próbę pomocy choremu i zabezpieczyć rodzinę przed skutkami alkoholizmu. Przymusowe leczenie można zastosować wobec osoby uzależnionej od alkoholu, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych

Prawo konsumenta do reklamacji

Codziennie kupujemy dziesiątki produktów, szczególnie spożywczych. W niemal co drugim sklepie widzimy kartkę: „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się”. To hasło budzi w nas niepokój i skłania do przemyślanych zakupów. Czy ma jednak zastosowanie prawne? Prawo do reklamacji Przeterminowane mleko, które nie nadaje się spożycia, pęknięte lusterko, czy