emerytury

Renta rodzinna i emerytura po zmarłym

Wdowa lub wdowiec ma prawo do świadczenia socjalnego po zmarłym małżonku. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z tej możliwości. Należy mieć ukończone 50 lat lub orzeczoną niezdolność do pracy. Tych warunków nie bierze się jednak pod uwagę, jeżeli wdowa/wdowiec sprawuje bezpośrednią opiekę nad minimum jednym dzieckiem, wnukiem