Komornik Poznań – na czym polega praca komornika?

W przypadku gdy firma windykacyjna nie zdoła zmusić dłużnika do zapłaty zaległości, dana sprawa kierowana jest na drogę sądową, co najczęściej kończy się postępowaniem komorniczym. Komornik Poznań to osoba odpowiedzialna za przymusową egzekucję długu. Istnieje przekonanie, że komornicy Poznań to osoby bezduszne, z którymi nie da się dogadać polubownie. Nic bardziej mylnego! W poniższym artykule dowiesz się więcej na temat pracy komornika, jego praw i obowiązków. 

Komornik Poznań – weź odpowiedzialność za swoje zadłużenie! 

Przede wszystkim należy jasno ustalić kim jest komornik Poznań. Otóż komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym. Krótko mówiąc komornik jest osobą wymierzając sprawiedliwość i gwarantem wykonalności wyroku sądowego. Do zadań komornika należy zatem doprowadzenie do wypełnienia orzeczenia sądu. Komornicy Poznań dzięki określonym prawnie środkom przymusu, egzekwują należną kwotę pieniędzy z konta osoby zadłużonej na rzecz wierzyciela. Postępowanie komornicze jest postępowaniem formalnym, co oznacza dla dłużnika tyle, że nie może on już wnosić informacji o wcześniejszej spłacie zadłużenia oraz argumentów mówiących o braku danego zadłużenia. Komornik Poznań nie odpowiada za ustalenie czy dane zadłużenie oraz zobowiązanie, na skutek którego owo zadłużenie powstało, jest uzasadnione odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi jego istnienie. Komornik sądowy ma prawo do pobrania pewnych sum pieniężnych zarówno z konta bankowego dłużnika, jak i ruchomości, nieruchomości, a nawet świadczeń emerytalnych jeśli dłużnik takie posiada.