Czym cechuje się dobry notariusz?

Notariusz jest urzędnikiem państwowym. W ramach wykonywanego zawodu sporządza akty notarialne, potwierdzając dokumenty w przypadku zawarcia umowy kupna lub sprzedaży, spraw małżeńskich czy spadkowych. Ze względu na odpowiedzialność zawodową notariusz powinien zapewniać usługi najwyższej jakości. Chociaż zawód tego typu jest regulowany przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, notariusz godny zaufania powinien mieć pewne cechy. 

Etyka zawodowa

Przede wszystkim dobry notariusz powinien kierować się zasadami etyki. Co to oznacza? Osoba na takim stanowisku powinna nieść pomoc prawną wszystkim ludziom, którzy przyszli do kancelarii. Notariusz wykonuje obowiązki mające na celu zabezpieczenie interesu klienta, a nie własnego czy osób trzecich. Działając w taki sposób, notariusz może zbudować zaufanie, które jest niezbędne, aby zaistnieć na takim rynku. Gdzie mieszka taki notariusz?  Dabrowa Górnicza to przykład miasta, w którym mieszka notariusz godny polecenia. Jeśli chcesz skorzystać z usług dobrego notariusza, to warto szukać go w internecie po opiniach poprzednich klientów. Duża liczba pozytywnych opinii może być wyznacznikiem jakości zapewnianych usług przez takiego urzędnika państwowego.

Zaufanie i dyskrecja

Charakter zawodu notariusza wymusza zachowanie szczególnej dyskrecji. Jest ona niezbędna zwłaszcza w przypadku organizowania spraw małżeńskich, handlowych czy tych związanych z dziedziczeniem. Notariusz powinien podchodzić z poszanowaniem do powierzanych mu spraw. Wszystkie informacje powinien zachować dla siebie, powołując się na zasadę zachowania tajemnicy zawodowej.