Czy karencja w ubezpieczeniach jest wymagana?

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ubezpieczeń, które zawieramy, to zawsze trzeba je bardzo szczegółowo przeanalizować. One będą bowiem decydowały o tym, jakie mamy prawa lub obowiązki. Jedną z ważniejszych kwestii będzie na przykład karencja. Oczywiście nie wszyscy nawet znamy to zagadnienie, a jest ono bardzo ważne, bo będzie określać czas, w którym obowiązuje ubezpieczenie.

Co w praktyce oznacza karencja?

Wspomniany termin będzie oznaczać po prostu okres czasu od chwili, gdy zawieramy umowę z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Najważniejsze jednak jest to, że jest to okres, gdy odszkodowanie nie będzie nam wypłacone, nawet gdyby na przykład doszło do zdarzenia. Innymi słowy, taka polisa działa, ale my w tym odcinku czasu nie jesteśmy chronieni. Jak nam zresztą wyjaśni każdy nawet początkujący agent ubezpieczeniowy, chodzi tu o czas, gdy konkretna firma ubezpieczeniowa nie będzie ponosić odpowiedzialności za konkretne zdarzenie. Wtedy nie będzie nam przysługiwać wypłata pieniędzy. Poza tym zwykle karencja będzie dotyczyć ubezpieczeń na życie, chociaż jest także czasami uwzględniona w polisach majątkowych i zdrowotnych.

Co będzie określać szczegóły karencji?

Prawie zawsze warto dopytać o szczegóły agenta, z którym będziemy podpisywali umowę. To właśnie w umowie ubezpieczeniowej będą zawarte takie informacje dotyczące wspomnianego okresu przejściowego, gdy nie może być nam wypłacone żadne odszkodowanie. Oczywiście w zależności od tego, jaką firmę ubezpieczeniową wybierzemy, warunki mogą się tutaj od siebie różnić. Zawsze więc warto dopytać o to, jak przedstawia się karencjaprzypadku konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dużo będzie na pewno zależało za każdym razem od konkretnego typu ubezpieczenia. Automatycznie też będziemy od razu zastanawiać się nad tym, w jakim celu firmy ubezpieczeniowe wykorzystują takie rozwiązanie? Powód jest prosty. Chodzi po prostu o dobre zabezpieczenia przed wyłudzeniami i oszustwami, których przecież nie brakuje.