Czym właściwie są alimenty? Są to świadczenia przyznane na stałe lub jakiś okres, wypłacane regularnie na poczet członka rodziny. W głównej mierze przeznaczane są na utrzymanie danej osoby, wsparcie codziennych potrzeb lub mają na celu wspomóc wychowanie dziecka. Ogólnym celem jest dopełnienie codziennego egzystowania. Ich wysokość jest ustalana przez sąd. Nie jest również powiedziane, że ich wysokość pozostanie na jednym poziomie przez cały czas. Może ona ulegać zmianie zarówno w kwestii podwyższenia, jak i obniżenia. Jest to bowiem uzależnione od aktualnych możliwości majątkowych osoby, której wypłata świadczenia dotyczy.

Alimenty – Bydgoszcz

Aby rozpocząć procedurę przyznania świadczeń alimentacyjnych, najlepiej skorzystać z porady prawnika. W pierwszym kroku należy dowiedzieć się jaki sposób ich uzyskania będzie dla nas osiągalny. Idąc ścieżką pozasądową, można uzyskać alimenty sporządzając akt notarialny i samodzielnie ustalając ich wysokość i wszelkie towarzyszące temu okoliczności. Drugą, bardziej radykalną ścieżką jest złożenie pozwu, który doprowadzi do decyzji sądu co do ich zasadności i wysokości. W obu przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika. Osoby, którym przyznane są świadczenia alimentacyjne, jednakże z jakichś przyczyn ich nie otrzymują, mogą ubiegać się o alimenty funduszu alimentacyjnego, powstałego na rzecz osób w ciężkiej sytuacji życiowej. Na terenie Bydgoszczy znajduje się kancelaria mecenasa Pankowskiego, która specjalizuje się w tego typu sprawach.

Rodzaje alimentów

W jakich przypadkach możemy ubiegać się o alimenty? Jest kilka uzasadnionych sytuacji, w których należą się nam świadczenia alimentacyjne. Warto znać swoje prawa, dlatego pomoc prawnika może okazać się bardzo pomocna. Sytuacje, w których możemy ubiegać się o alimenty:

– alimenty na dzieci podczas rozwodu bądź ograniczenia/pozbawienia władzy rodzicielskiej,

– alimenty na osoby w najbliższym stopniu pokrewieństwa,

– alimenty na byłego męża/żonę; dzieje się tak w przypadkach, kiedy sytuacja materialna jednej z osób w wyniku rozwodu ulega stanowczemu pogorszeniu, bądź traci źródło dochodu.