notariusz

Czym cechuje się dobry notariusz?

Notariusz jest urzędnikiem państwowym. W ramach wykonywanego zawodu sporządza akty notarialne, potwierdzając dokumenty w przypadku zawarcia umowy kupna lub sprzedaży, spraw małżeńskich czy spadkowych. Ze względu na odpowiedzialność zawodową notariusz powinien zapewniać usługi najwyższej jakości. Chociaż zawód tego typu jest regulowany przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. prawo