Ciężkie i skomplikowane sprawy rozwodowe — Bydgoszcz i Kancelaria Adwokacka Adwokat Leszek Pankowski

Opieka nad małoletnimi dziećmi a sprawy rozwodowe — Bydgoszcz

Branie pod uwagę przede wszystkim dobra nieletnich to podstawa każdej sprawy rozwodowej. Rozstrzyganie takiej sprawy jest bardzo ważne i dotyczy m.in. rozkładu opieki nad dzieckiem w ciągu roku, ustalenia władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem, podziału kosztów utrzymania dziecka czy alimentów. Sprawy rozwodowe — Bydgoszcz i Kancelaria Adwokacka Adwokat Leszek Pankowski to miejsca, w których pracują wykwalifikowane adwokatki i adwokaci, którzy specjalizują się w rozwodach. Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub jednemu oraz pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską jednemu, lub obojgu rodzicom.

Poważne sprawy rozwodowe Bydgoszcz – z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

Sprawy rozwodowe Bydgoszcz dzielą się na bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie lub z winy obojga małżonków. Ten pierwszy ma miejsce, kiedy małżonkowie zgadzają się na takie rozwiązanie i wtedy mogą uzyskać orzeczenie nawet na pierwszej rozprawie. Jest to najszybszy sposób na uzyskanie rozwodu. Rozwód z orzekaniem o winie może nastąpić, kiedy współmałżonek dopuścił się poważnych zaniedbań, np. zdrada, niezaspokajanie potrzeb rodziny, nałogi, przemoc fizyczna i psychiczna, uchylanie się od pokrywania kosztów utrzymania domu i dzieci, uchylanie się od pracy oraz porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu.

Sprawy rozwodowe — czynności pozasądowe i sądowe w tego typu sytuacjach

Zanim cała sprawa rozwodowa będzie rozstrzygana w sadzie, warto skonsultować się z adwokatką lub adwokatem rodzinnym w ramach czynności pozasądowych. Sprawy rozwodowe Bydgoszcz to specjalność Kancelarii Adwokackiej Adwokat Leszek Pankowski. Pomaga oni, jakie kwestie małżonkowie mogą ustalić bez udziału sądu. Adwokat lub adwokatka rozwodowy pomoże Ci kompleksowo przygotować się do rozprawy sądowej oraz zajmie się sporządzaniem wszelkiego rodzaju pism, np. pozew o alimenty, wniosek o podział majątku, pozew o rozwód, pozew o separację czy wniosek o uregulowanie opieki nad małoletnimi dziećmi.