Dziedziczenie w polskim prawie

Sporządzenie testamentu oraz zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci to działania, które regulowane są przez przepisy prawa polskiego, mówiące o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. Takie dziedziczenie ma też miejsce wówczas, gdy sporządzony wcześniej testament okazuje się w wyniku pewnych wydarzeń nieważny.

Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć zarówno określonej części, jak i całości spadku. Dziedziczenie spadku jest oparte na podstawowych regułach pokrewieństwa, przysposobienia albo też małżeństwa. W praktyce oznacza to nic innego jak to, że jako spadkobiercę rozumie się nie tylko małżonków, rodziców, ale również dziadków, pasierbów oraz zstępnych. Zasady polskiego praca spadkowego w sposób bardzo konkretny precyzują kolejność dziedziczenia ustawowego. Według treści ustawy brak testamentu przekierowuje spadek automatycznie do dzieci oraz małżonka spadkodawcy. Majątek dziedziczony jest pomiędzy tymi osobami w równych częściach.

Obecnie, zgodnie z prawem, majątek dziedziczą również dzieci nieślubne. Do jego prawa mają też te dzieci, które zostały poczęte na skutek kazirodztwa. Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, to jego majątek może zostać wówczas dziedziczony przez małżonka oraz rodziców (lub też samą matkę, co ma miejsce wówczas, gdy nie zostało ustalone ojcostwo). Jeżeli spadkodawca nie miał ani dzieci, ani małżonka, to prawnie jego spadek powinien zostać odziedziczony przez rodziców. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że dziedziczenie majątku przez małżonka nie jest możliwe, jeżeli jeszcze za życia spadkodawcy została wydana decyzja odnośnie rozwodu bądź też separacji. Jest to najprostszy model przedstawiający zasady dziedziczenia spadku.

Istnieje oczywiście całe mnóstwo w przypadków, kiedy wybranie spadkobierców nie jest tak oczywiste. Warto skorzystać wówczas z porady prawnika, który wyjaśni nam zasady dziedziczenia i pomoże ustalić, czy zgodnie z prawem jesteśmy spadkobiercami.