Prawo do petycji – jak to działa?

Niejednokrotnie możemy spotkać się z mailami lub postami organizacji pozarządowych, w szczególności chroniących zwierzęta i prawa człowieka, które zwracają się do nas z prośbą o podpisanie petycji. Większość z nas, podobnie jak w przypadku wyborów, uważa, że jeden głos nic nie znaczy i ignoruje sprawę, nie wierząc, że jego głos może uratować wilki, czy wypuścić z więzienia ukraińską działaczkę społeczną. Jak naprawdę działają petycję i czy mają moc oddziaływania na rząd?

Czym jest petycja?

Petycja jest pismem, w którym osoba lub grupa osób zwraca się do władz w celu zwrócenia uwagi na konkretny problem i zażądania rozwiązania go. Petycja zawiera zwykle opis problemu, krytykę obecnych działań i konsekwencje wynikające z braku wprowadzenia żądań. Celem inicjatorów jest zebranie jak największej liczby podpisów, świadczących o poparciu obywateli dla pomysłu. Aby petycja została dopuszczona do rozpatrzenia, musi być zgodna z prawem.

Konstytucja RP

Art. 63 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. mówi o prawie do składania petycji, wniosków i skarg. Według Dokumentu każdy obywatel może złożyć petycję „w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”. Czas rozpatrywania petycji jest określony przez ustawę o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. i obejmuje okres 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Jak złożyć petycję?

Petycja może być złożona zarówno przez osobę fizyczną, jak i prawną, organizację inną niż osoba prawna, oraz grupę wyżej wymienionych podmiotów. Złożenie petycji jest darmowe, a złożyć ją można tradycyjnie, czyli pisemnie, lub przez przy użyciu poczty elektronicznej. Należy pamiętać o tym, że niepodpisana petycja jest nieważna, dlatego składana drogą elektroniczną musi zawierać bezpieczny podpis elektroniczny. Pismo składamy do wybranego organu rządzącego lub organizacji pozarządowej. Natomiast nigdzie nie jest napisane, jak dużo osób musi podpisać petycję. Warto jednak pamiętać, że im więcej podpisów widnieje pod petycją, tym większa jest szansa na zwrócenie uwagi na problem i osiągnięcie celu.