Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Miłość, przyrzekana na ślubnym kobiercu, nie zawsze okazuje się tą na całe życie. Pary, które nie mogą poradzić sobie w związku małżeńskim, mają do wyboru dwie opcje: rozwód lub separację. Kiedy warto dać swojemu małżeństwu drugą szansę i jakie są podstawowe różnice między rozwodem a separacją?

Rozwód – nieodwracalna ostateczność

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oświadcza, że rozwód może zostać udzielony małżonkom, między którymi doszło do „zupełnego i trwałego rozkładu pożycia”. Jeśli małżonkowie nie kontynuują współżycia seksualnego, czyli nie łączy ich więź fizyczna, oraz nie odczuwają wobec siebie miłości i wiedzą, że nie ma żadnych szans na kontynuowanie małżeństwa, sąd może orzec rozwód. Odmowę mogą otrzymać małżonkowie mający niepełnoletnie dzieci lub kiedy wniosek o rozwód składa strona winna rozpadu małżeństwa. Jeśli natomiast sąd orzeka rozwód, dochodzi do podziału majątku, a byli małżonkowie mogą wejść w nowy związek małżeński.

Separacja – czas na przemyślenia

W przeciwieństwie do rozwodu separacja może być orzeczona wtedy, gdy między małżonkami doszło do „zupełnego rozkładu pożycia”, lecz nie ma pewności, czy jest on trwały. Jeśli małżonkowie nie potrafią kontynuować małżeństwa, lecz nie chcą zdecydować się na rozwód, mając nadzieję na poprawę stosunków, mogą złożyć wniosek o separację. Zgoda może nie być udzielona w przypadku posiadania nieletnich dzieci, które mogłyby ucierpieć wskutek separacji rodziców, oraz gdy jedna ze stron żąda rozwodu, uzasadniając winę współmałżonka. Po uzyskaniu orzeczenia separacji dochodzi do podziału majątku, a małżonkowie nie mogą wejść w nowy związek małżeński.

Separacja a rozwód

Małżonkowie w separacji są zobowiązani do niesienia sobie wzajemnej pomocy w trudnych chwilach życia oraz w chorobie, w przeciwieństwie do par, które zdecydowały się na rozwód. Najczęściej na separację decydują się pary, które mają dzieci. Separacja jest okazją do tego, by szczegółowo przemyśleć swoje życie i związek oraz zadecydować, czy warto dać sobie jeszcze jedną szansę.