Małżonkowie, między którymi wygasa uczucie, lecz nie są zdecydowani na rozwód, mogą wybrać separację. Możliwe jest to wtedy, gdy nastąpił między nimi zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, który jednak nie jest trwały (w przeciwieństwie do definicji rozwodu). Jakie są rodzaje separacji i kiedy warto się na nią zdecydować?

Czym różni się separacja od rozwodu?

W przeciwieństwie do skutków rozwodu, pary będące w separacji, nie mogą wejść w nowy związek małżeński oraz są zobligowane do niesienia sobie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Orzeczenie separacji często można uzyskać już w trakcie pierwszej rozprawy. Koszt orzeczenia to ok. 100 zł. Wyróżniamy dwa rodzaje separacji: faktyczną i sądową.

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna nie wymaga orzeczenia sądu. Wiąże się z decyzją małżonków o oddzielnym życiu. Skutki prawne takiej separacji dotyczą jednak kwestii alimentów oraz władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie posiadają dzieci. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą się rozwodzić, nie planują prawnie zatwierdzić swojej rozłąki oraz nie uzyskały orzeczenia separacji sądowej, np. ze względu na dobro nieletnich dzieci. W trakcie separacji faktycznej małżonkowie nadal dziedziczą po sobie z mocy ustawy, chyba że zmiany zostaną zapisane w testamencie.

Separacja sądowa (formalna)

Na drodze sądowej zostaje orzeczona separacja formalna, w momencie, gdy sąd uzna zupełny (lecz nie trwały) rozpad pożycia małżeńskiego. W tym przypadku partnerzy nadal pozostają w związku małżeńskim, dziedziczą po sobie oraz są zobowiązani do niesienia sobie wzajemnej pomocy. Sąd orzeka separację tylko wtedy, gdy druga strona nie wnosi o rozwód lub nie potrafi przekonująco udowodnić powodu, w związku z czym sąd nie może uznać, że nastąpił trwały rozpad pożycia.

Kiedy separacja jest niemożliwa?

Sąd nie może orzec separacji, jeśli uzna, że byłaby ona szkodliwa dla nieletnich dzieci małżonków. Niemożliwe jest to również w przypadku, gdy jedno z małżonków wnosi o rozwód, potrafiąc uzasadnić swój wniosek – w taki wypadku sąd orzeka rozwód.