Komu przysługuje adwokat – obrońca z urzędu?

Adwokat z urzędu

Sytuacje, w których należy się oskarżonemu obrońca z urzędu są ściśle określone w ustawie. Czasami obrona musi być obligatoryjna, co oznacza, że jeżeli oskarżony nie posiada adwokata wówczas jest on mu przyznawany. Adwokat z urzędu jest wyznaczany także wtedy, gdy oskarżony chce mieć swojego obrońcę, lecz ze względów materialnych staje się to niemożliwe, a złożony przez niego wniosek i dokumentacja potwierdzająca brak środków na pokrycie kosztów obrony zostanie pozytywnie zweryfikowana przez sąd. Niekiedy sąd postanawia prowadzić rozprawę bez udziału oskarżonego i wtedy jeżeli oskarżony nie ustanowił adwokata z wyboru, to zostaje on mu przyznany z urzędu.

Tarnobrzeg – obrońca obligatoryjny z urzędu 

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego obrońca obligatoryjny wyznaczany jest m.in. wtedy gdy oskarżonym jest osoba nieletnia, niewidoma, głucha, niema czy niepoczytalna. 
Jeżeli jesteś z Tarnobrzegu, masz pytania to służymy pomocą i obsługą adwokacką.