Prawo budowlane a stolarka przeciwpożarowa

drzwi

Zgodnie z prawem budowlanym, budynki prywatne oraz użyteczności publicznejmuszą spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej, która oznacza ograniczenie powstawania i rozprzestrzenienia się ognia wewnątrz, jak i na zewnątrz, na obiekty sąsiadujące. Zapewniona musi być też możliwość opuszczenia budynku przez osoby znajdujące się w środku. Stąd też konieczna jest stolarka przeciwpożarowa, czyli odpowiednie wydzielenie stref pożarowych.

Przegrody przeciwpożarowe gwarancją powstrzymania ognia

Stolarka przeciwpożarowa to proces produkcji wszelkich konstrukcji przeciwpożarowych oraz objęcie ich wewnętrzną kontrolą, zgodnie z obowiązującymi prawnymi procedurami. Oferta na rynku dotyczy produktów o odporności ogniowej w klasie ei30, ei60 czy nawet ei120. W głównym założeniu przekłada się to na wysoką szczelność ogniową, czyli zapobiegnięciu przedostawania się płomieni.Zapewnia też optymalną izolacyjność ogniową, która równoznaczna jest z ograniczeniem przepływu energii cieplnej w określonym czasie.

Stolarka przeciwpożarowa i akcesoria wpływające na poziom bezpieczeństwa

Wyroby stolarki przeciwpożarowej to także zamki i klamki antypaniczne. Te akcesoria umożliwiają otwarcie nawet zamkniętych na klucz drzwi pod wpływem naporu. To niezwykle ważne w przypadku przeprowadzania ewakuacji. Stolarka przeciwpożarowa pod względem ogniochronnych właściwości powinna być potwierdzona certyfikatami odporności ogniowej w określonych klasach.W świetle wzrastającej świadomości zagrożeń pożarowych, każdy obiekt, w którym przebywa duża ilość osób, powinien spełniać określone kryteria bezpieczeństwa.

Funkcje stolarki przeciwpożarowej

Do podstawowych funkcji, jakie powinna spełniać stolarka przeciwpożarowa jest przede wszystkim oddzielenie od siebie stref pożarowych. Zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu pozwoli na zmniejszenie stopnia zniszczenia budynku.Ponadto zastosowanie uszczelki pęczniejącej, powiększającej swoją objętość pod wpływem szybko wzrastającej temperatury odetnie dostęp tlenu.