Ochrona gatunków w Polsce

Dzikie zwierzęta zostają co roku pozbawiane życia przez myśliwych, którzy polują na nie z uwagi na skóry, czy traktując to jako hobby. Jakie są prawne regulacje dotyczące dzikich gatunków żyjących w Polsce?

Wilki

Od 1998 r. wilki są objęte ochroną w całej Polsce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną wilki są ściśle chronione. Co więcej, od 1 kwietnia do 15 lipca, czyli w okresie rozrodu, nie wolno naruszać ich terenu. Wilki mogą być zabijane tylko w wyjątkowych sytuacjach i zawsze po wyrażeniu zgody przez Ministra Środowiska. Dozwolone jest jedynie łapanie zwierząt rannych w celu udzielenia im pomocy.

Rysie

Ryś jest pod ścisłą ochroną prawną od 1995 r. i podlega podobnym prawom co wilk. Zabijanie rysi i wilków jest karane aresztem lub grzywną. Zarówno jedne, jak i drugie objęte są akcją społeczną w ramach działania organizacji na rzecz zwierząt WWF, są także chronione przez Konwencję Berneńską.

Żubry

Polska chluba narodowa, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych wilków i rysiów, należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Żubr chroniony jest międzynarodową Konwencją Berneńską oraz znajduje się pod ścisłą ochroną prawa polskiego. Organizacja na rzecz zwierząt Greenpeace rozpoczęła właśnie akcję „NIE zabijaniu żubrów”, której celem jest wystosowanie petycji do premier Beaty Szydło, mającej na celu powstrzymanie odstrzału tego zagrożonego gatunku. Jak zauważają autorzy petycji, żubry są zabijane ze względu na wiek, zbyt dużą liczebność, czy słabą kondycję. „Gatunki chronione, takie jak żubr, powinny mieć prawo do naturalnej śmierci” – czytamy w petycji. Organizacja planuje zebrać 30 tys. podpisów przed wysłaniem pisma.

Nielegalne hobby

Myśliwi oraz ludzie, którzy z niewiadomych przyczyn chcą się pozbyć gatunków chronionych z polskich lasów, czyli ich naturalnych środowisk, w których żyły od wieków, powinni mieć się na baczności. Zabijanie gatunków chronionych jest nielegalne i ścigane przez prawo polskie i międzynarodowe.