Dlaczego w sieci tak popularna jest mowa nienawiści?

sieć internetowa

Znacznie łatwiej jest wyrażać negatywne emocje. Ocenianie kogoś lub czegoś jest również prostsze, jeśli jesteśmy anonimowi. Jeśli dołożymy do tego kiepski dzień, brak pełnego rozeznania w sytuacji i brak powściągliwości w wyrażaniu własnej, negatywnej opinii to mamy gotowy przepis na wyrażenie swojej nienawiści względem innych.

Czym jest mowa nienawiści?

Mowa nienawiści jest rozpowszechnionym, współczesnym zjawiskiem, które ma za zadanie wzbudzić maksymalnie negatywne uczucia względem kogoś lub czegoś. Zalicza się do tego również słowna przemoc wobec mniejszości, czy innych grup lub jednostek, czy też sytuacji albo publicznych wypowiedzi. Według Rady Europy, mowa nienawiści to wszystkie wypowiedzi szerzące, propagujące, i usprawiedliwiające nienawiść rasową, ksenofobiczną, uwzględniające antysemityzm i wszystkie  pozostałe nietolerancje, które podważają bezpieczeństwo demokratyczne, wspólnotę kulturową i pluralizm.

Gdzie spotykamy się z mową nienawiści i do czego może doprowadzić?

Internet jest miejscem dostępnym dla wszystkich i to tu najłatwiej jest się spotkać z hejtem, bo pozostanie anonimowym, jest stosunkowo łatwe. Nie zawsze udaje się pozostać bezkarnym, jednakże poruszając się w morzu opinii, siejąc nienawiść i zamieszanie, łatwo jest zniszczyć komuś życie. Z mową nienawiści spotykamy się również w mediach, w przestrzeni publicznej i słuchając rozmów znajomych. Brak reakcji otoczenia na tego rodzaju wypowiedzi i niestosowne zachowania, mające za zadanie skrzywdzenie konkretnej osoby, prowadzi do przeobrażania się słów w przestępstwa. Nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze też osoba, która jest autorem krzywdzącej wypowiedzi, musi później dopuścić się przestępstwa. Czasami wychodzi to od kilku różnych osób, jednakże ryzyko przestępstwa z nienawiści jest bardzo duże i staje się to niestety powszechnym zjawiskiem. Jest to przestępstwo natury kryminalnej, które jest wymierzane w konkretny, mający jakikolwiek związek z innością cel.

Jak walczyć z mową nienawiści?

Brak reakcji na mowę nienawiści utrwala w społeczeństwie krzywdzące stereotypy, z którymi naprawdę ciężko walczyć. Warto jednak podejmować taką walkę codziennie, małymi krokami. Tylko konsekwencja i spora dawka odwagi pozwoli nam, jako społeczeństwu, wybrnąć z tych sytuacji. Powinniśmy przede wszystkim reagować na przejawy hejtu, chociażby pouczając mówiącego. Warto jednak pamiętać, by w przypływie emocji nasza wypowiedź nie została potraktowana jako hejt wobec osoby wyrażającej się negatywnie.

Polskie prawo uznaje między innymi poniżanie, grożenie, czy też nawoływanie do nienawiści wobec mniejszości rasowych i innych jako przestępstwo podlegające karze na podstawie Kodeksu karnego. Nie jest to pełna reakcja na mowę nienawiści, ale przynajmniej częściowo jest karana.

W internecie prawie osiemdziesiąt procent hejtu jest skierowane  na osoby homoseksualne, bliżej siedemdziesięciu procent jest przemoc słowna wobec innych ras, a na kolejnych szczeblach plasuje się agresja wobec Romów, antysemityzm, wrogość wobec Muzułmanów oraz Ukraińców.