Wolność słowa i jej granice

Niemal codziennie spotykamy się z oskarżeniami o nadużycie wolności słowa, szczególnie w dobie internetu i tak zwanych hejterów. Wypowiedzi osób nadużywających swoich praw do wolności słowa ocierają się często o brak kultury i szacunku. Czym jest wolność wypowiedzi i czy naprawdę możemy mówić to, co chcemy?

Wolność słowa – definicja

Wolność wypowiedzi jest gwarantowana każdemu Polakowi przez Konstytucję i jest to założenie ustanawiane we wszystkich krajach demokratycznych. Wolność słowa to możliwość wyrażania swoich opinii i poglądów oraz uzyskiwania informacji i możliwości ich rozpowszechniania. Jest to także antonim cenzury i dotyczy wszelkich środków przekazu, m.in. telewizji, prasy, radia i internetu.

Ograniczenia wolności słowa

Bycie człowiekiem i obywatelem obliguje nas do przestrzegania norm moralnych również, a może przede wszystkim, w przypadku korzystaniu z przywileju, jakim jest wolność wypowiedzi. Każdy z nas powinien przestrzegać zasad etycznych i odpowiadać za swoje poglądy i oświadczenia. Ograniczenia w zakresie wolności słowa reguluje kodeks karny, który każe ścigać osoby obrażające cudze uczucia religijne (art. 196), używające pomówień i oszczerstw wobec innych osób (art. 212, 216), popierające i propagujące totalitarne ustroje polityczne (art. 256), oraz szerzące nienawiść rasową, religijną i narodowościową (art. 257).

Konsekwencje prawne

Grzywna, pozbawienie lub ograniczenie wolności do lat 2 grozi za obrazę uczuć religijnych i propagowanie ustrojów totalitarnych. Pomówienia i oszczerstwa karane są pozbawieniem lub ograniczeniem wolności do roku lub wypłaceniem zadośćuczynienia poszkodowanemu. Najsurowiej karane zniewagi wobec osób innej rasy, narodowości, czy wyznania – za takie wykroczenie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Hejterzy

Wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem nienawiści. Hejterzy, działający na forach internetowych, nie powinni czuć się bezkarni. Naruszając prawo, mogą zostać z łatwością zlokalizowani przez policję i postawieni przed sądem.