alkoholizm

Skierowanie alkoholika na leczenie przymusowe

Alkoholizm jest chorobą społeczną i jako taka podlega przymusowemu leczeniu. Procedura skierowania osoby uzależnionej na leczenie jest wciąż żmudna i długotrwała. Niemniej, warto wiedzieć, jak podjąć próbę pomocy choremu i zabezpieczyć rodzinę przed skutkami alkoholizmu. Przymusowe leczenie można zastosować wobec osoby uzależnionej od alkoholu, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych