Podstawowe informacje o sądach francuskich

Wiele osób chcących mieszkać, inwestować bądź zakładać własny biznes we Francji, nie wie, w jaki sposób działa tamtejszy system prawny. Choć sądy francuskie nie różnią się znacznie od polskiego wymiaru prawa, to nadal wywołują wiele obaw oraz niepewności u osób, które nie zajmują się na co dzień sprawami związanymi z jurysdykcją. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie osoby, która w kompleksowy sposób pomoże rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Krótka historia sądu francuskiego

Nie wszyscy wiedzą, że francuski wymiar sprawiedliwości jest jednym z najbardziej wpływowych systemów prawnych w Europie. Znany Francuski Kodeks Napoleona powstał już w XIX wieku – a dokładnie w 1804 roku – i stanowi podwaliny dla wielu innych systemów. Konstytucja obowiązująca we Francji mówi o zasadzie trójpodziału władzy, która wyraźnie oddziela sądy francuskie od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej.

Najważniejsze zalety panujące w sądach francuskich

Polacy mający do czynienia z prawem francuskim powinni pamiętać o kilku elementarnych zasadach, jakie panują w tamtejszym systemie. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy polskim a francuskim wymiarem sprawiedliwości są niskie koszty procesowe. To zdecydowany atut tutejszych usług. Dodatkowo, będąc Polakiem i pracując na terenie Francji, można domagać się swoich roszczeń we francuskich sądach, co wynika z miejsca wykonywanej pracy. Niezależnie od dnia tygodnia, jeśli dochodzi do nagłej i problemowej sytuacji, sądy obowiązuje zasada ciągłości. Oznacza to, że posiedzenia mogą odbyć się nawet w niedziele czy święta, które stanowią dni wolne od pracy. Oprócz tego sądy francuskie są niezależne oraz niezawisłe, co dotyczy również polskiego wymiaru prawa.

Porządek sądów francuskich

Warto wiedzieć, że we Francji istnieją dwa główne systemy – sądownictwo administracyjne, które nazywa się ordre administratif, a także sądownictwo powszechne, czyli ordre judiciaire. Wokół nich skupione są wszystkie sądy. Jeśli chodzi o te pierwsze, to zajmują się one rozstrzyganiem kwestii spornych pomiędzy obywatelami a urzędami oraz instytucjami państwowymi. Z kolei sądy powszechne skupiają się na rozwiązywaniu spraw karnych i cywilnych.

Prawnik zajmujący się sprawami polsko-francuskimi

Znalezienie odpowiedniej osoby, która będzie reprezentowała polskie podmioty przed sądem francuskim, jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga to czasu oraz poszukiwań. Doświadczenie zawodowe kancelarii Mecenas Hermant, a także bardzo pozytywne opinie na temat jakości usług i pomocy, to najlepsza rekomendacja oraz wizytówka. Dotychczasowe zadania, którymi zajmowała się kancelaria, były pewną misją, jaką realizowaliśmy z jak największą pasją, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem.