Jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która pozwala rozpocząć prace budowlane. Aby otrzymać takie pozwolenie należy wypełnić wniosek i przedłożyć niezbędne dokumenty. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bez problemu uzyskać taką decyzję administracyjną, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Zapraszamy do lektury!

Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę (Poznań) – co lepsze?

Prace budowlane możemy rozpocząć po zrealizowaniu jednej z dwóch opcji. Możemy zgłosić budowę, co pozwoli przystąpić do robót budowlanych 21 dni od daty zgłoszenia (o ile nikt nie wniesie sprzeciwu) lub poprosić o wydanie pozwolenia na budowę. Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia jest praktykowane przez inwestorów, którzy realizują inwestycję, która wpływa jedynie na samą przedmiotową działkę. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy skargi, to wtedy traktuje się to jako ciche przyzwolenie urzędu na rozpoczęcie prac budowlanych. 

Mimo tego, że zgłoszenie prac budowlanych jest dużo prostsze i szybsze to jedynie 7% osób, spośród budujących dom w 2021 roku na taką drogę administracyjną. Zdecydowanie więcej osób prosi o pozwolenie na budowę (Poznań). W dużych miastach rocznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców prosi o wydanie takiej decyzji administracyjnej. 

Okazuje się, że statystyki nie są dziełem przypadku, ponieważ pozwolenie na budowę (Poznań) pozwala wprowadzić zmiany projektowe w ramach projektu budowlanego zamiennego. Jeśli budowa domu ruszyła w drodze na podstawie zgłoszenia i nastąpiły zmiany projektowe, to trzeba starać się wtedy o pozwolenie. Ostatecznie okazuje się więc, że i tak trzeba przejść nieco dłuższą drogę administracyjną. Jeśli zatem jesteś pewny, że w Twoim projekcie nie zajdą żadne zmiany, to warto zgłosić budowę. W innym przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Co trzeba dostarczyć, aby otrzymać pozwolenie na budowę?

Należy wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę zaraz po zakupie działki i opracowaniu projektu budowlanego aż w 4 egzemplarzach. Oprócz tego trzeba dostarczyć zaświadczenie, potwierdzające, że architekt ma uprawnienia i oświadczenie właściciela działki o prawie do rozporządzania nią do celów budowlanych.