15 lutego 2017

Przestępstwo a wykroczenie

Pojęcia „przestępstwo” i „wykroczenie” bardzo często stosowane są zamiennie. Taki błąd może być wynikiem braku znajomości treści kodeksu karnego, który w wyraźny sposób odróżnia od siebie obydwa te terminy. Co zatem znaczy każde z tych pojęć i jaka jest między nimi różnica? Przestępstwo – według definicji rozumiane jest jako pewny zabroniony czyn, którego wykonanie obciążone […]

Read more
7 listopada 2016

Separacja i jej rodzaje

Małżonkowie, między którymi wygasa uczucie, lecz nie są zdecydowani na rozwód, mogą wybrać separację. Możliwe jest to wtedy, gdy nastąpił między nimi zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, który jednak nie jest trwały (w przeciwieństwie do definicji rozwodu). Jakie są rodzaje separacji i kiedy warto się na nią zdecydować? Czym różni się separacja od rozwodu? W przeciwieństwie […]

Read more