Przerejestrowanie samochodu. Jakie obowiązują zasady?

Przerejestrowanie samochodu następuje wówczas, gdy zmienia się jego właściciel. Jest to inne pojęcie niż wyrejestrowanie i nie należy ich mylić. Przerejestrowuje się pojazd, który ma być przeznaczony do dalszego użytku. Wyrejestrowanie dotyczy samochodów, które nie będą już eksploatowane. Mogą być to auta powypadkowe, uszkodzone lub wywiezione poza Polskę. Takie samochody nie podlegają obowiązkowym opłatom. Przy przerejestrowaniu pojazdu nowy właściciel zobowiązany jest to dopełnienie wymaganych formalności oraz poniesienia kosztów. Samochód kupuje się wraz z polisą OC i jego poprzedni właściciel przekazuje ją nowemu. Ten musi zapoznać się z terminem zakończenia ubezpieczenia i dokonać nowej opłaty. Ma prawo zmienić ubezpieczyciela, jeśli poprzedni mu nie odpowiada. Jest on także zobowiązany do dopilnowania terminu przeglądu technicznego, który wykonuje się w Stacji Kontroli Pojazdów. Jeśli auto ma instalację gazową trzeba się upewnić, że dana stacja diagnostyczna ma uprawnienia do wykonywania badań w zakresie instalacji gazowych pojazdów. Nowy właściciel ma miesiąc od momentu nabycia pojazdu, aby go na siebie zarejestrować.

Obowiązki nowego właściciela. Co zrobić po zakupie samochodu?

Co potrzebne do przerejestrowania samochodu? Jest to temat, który dokładnie został przedstawiony na cuk.pl. Zanim nowy właściciel uda się do urzędu w celu rejestracji pojazdu, powinien przygotować sobie odpowiednie dokumenty, które będą wymagane przez urzędnika. Musi okazać dowód tożsamości i dowód zakupu pojazdu. Ważny będzie także sam wniosek o dokonanie rejestracji oraz przedstawienie całej dokumentacji samochodu wraz z dokonanymi opłatami. Warto się rozeznać czy daną sprawę można załatwić online, bo to dla wielu znaczna oszczędność czasu. Sprawy urzędowe można także załatwiać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. To bezpieczny sposób na nadanie korespondencji urzędowej.