naruszenie obowiązków pracowniczych

Zwolnienie dyscyplinarne

Czasem zdarza się, że pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które musi być ściśle uwarunkowane. Sytuację tę reguluje art. 52 kodeksu pracy. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Ustawa nie wyszczególnia czynów, które stanowią ciężkie naruszenie obowiązków. Najbardziej istotne obowiązki zapisane