Pojęcie własności intelektualnej

Własność intelektualna adwokat odnosi się do nazwy tego, co wytworzy człowiek, czegoś nowatorskiego, unikatowego i co nie wystąpiło nigdy wcześniej. Taka praca, jak np. wynalazki, utwory literackie, teksty piosenek, oznaczenie towarów stosowane w działalności gospodarczej zasługują na ochronę. Własność intelektualna adwokat dzieli się na dwie kategorie: własność przemysłową i prawa autorskie. W skład tej pierwszej wchodzą: patenty na wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Prawa autorskie chronią: filmy, obrazy, piosenki, utwory muzyczne i literackie, rzeźby, zdjęcia itp. Własność intelektualna adwokat zapewnia czerpanie korzyści majątkowych wyłącznie twórcy danego dzieła. Nawet Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uwzględniła prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści, które są konsekwencją działalności artystycznej, literackiej lub naukowej.

Kilka słów o patencie

Nowy produkt lub proces, który rozwiązał problem techniczny, chroniony jest patentem na okres około 20 lat. Innowacyjność twórców wzbogaca jakość życia całego społeczeństwa, dlatego też poczynania takie powinny być promowane, upubliczniane, a także nagradzane finansowo.  Patent sprawia, że nikt inny nie może wytwarzać, rozprowadzać, sprzedawać i używać bez pozwolenia właściciela.  Jedynie na drodze licencji możliwe jest użycie wynalazku przez inne osoby czy podmioty. Rzadko kto wie, że patenty w pewnym stopniu otaczają nas każdego dnia. Gdzie je zatem można znaleźć? Edison opatentował światła elektryczne, Singer − maszyny do szycia, Damadian – rezonans magnetyczny itp.

Znak towarowy

Kolejnym aspektem własności intelektualnej jest znak towarowy, który umożliwia odróżnienie towaru jednego producenta, od identycznych innego producenta. Dana marka może być oznaczona słownie, symbolem lub zawierać formy trójwymiarowe. Firma Majkowycz Adwokaci zajmuje się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Zarówno doradztwem w zakresie ochrony praw autorskich, jak i przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów lub marki.