Adwokat od prawa administracyjnego

To prawnik, który zajmuje się pomocą prawną i reprezentowaniem swoich klientów w sprawach związanych z prawem administracyjnym. Może on pomagać w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych, skarg i odwołań oraz innych kwestii związanych z prawem administracyjnym.

Prawo administracyjne

Część materialna prawa administracyjnego reguluje zasady postępowania administracyjnego, w tym tryb i warunki wydawania decyzji administracyjnych oraz prawa i obowiązki stron postępowania. Dotyczy ona także zasad i procedur, którymi kieruje się administracja publiczna w wykonywaniu swoich zadań.

Część formalna prawa administracyjnego reguluje tryb i zasady dochodzenia swoich praw i roszczeń przed organami administracji publicznej. Dotyczy ona m.in. skarg, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także postępowań sądowo-administracyjnych.

Obie części prawa administracyjnego są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, a ich celem jest zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego funkcjonowania administracji publicznej.

Adwokat od prawa administracyjnego może pomóc w wielu sprawach związanych z działalnością administracji publicznej. Warto zauważyć, że każda sprawa jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego wsparcie adwokata specjalizującego się w prawie administracyjnym jest bardzo ważne. Może on nam pomóc przy wydawaniu decyzji administracyjnych, skargach i odwołaniach czy zabezpieczeniu praw oraz interesów.
Kodeks postępowania administracyjnego to ustawa w Polsce, która reguluje sposób działania i postępowania administracji publicznej. Zawiera ona przepisy dotyczące procedury administracyjnej, praw i obowiązków stron postępowania, postanowień kończących postępowanie i środków odwoławczych. Celem KPA jest zapewnienie prawidłowego, sprawnego i rzetelnego postępowania administracyjnego oraz ochrony interesów obywateli.

KPA ma na celu zapewnienie sprawnego, rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania administracyjnego, a także ochrony interesów stron.