20 lutego 2017

Umowy śmieciowe a prawa pracownika

Umową śmieciową potocznie nazywa się każdą umowę o świadczenie pracy inną niż umowa o pracę na czas nieokreślony. W praktyce dotyczy to umów cywilnoprawnych, zawieranych przez pracodawców w celu ominięcia przepisów kodeksu pracy i zmniejszenia kosztów osobowych. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy nie może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Umowa zlecenie Obecnie jest […]

Read more