16 stycznia 2017

Składanie fałszywych zeznań przez świadków

15 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowela kodeksu karnego, znacznie podwyższająca kary za składanie fałszywych zeznań (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości). Dotychczas groziła za to kara do trzech lat pozbawienia wolności, obecnie – do ośmiu. Świadek, który zataja prawdę albo zeznaje nieprawdę w obawie o życie własne lub osoby najbliższej, naraża się na karę od […]

Read more