28 lutego 2017

Porady prawne przez Internet

Od kiedy Internet jest narzędziem powszechnie dostępnym, z powodzeniem zaliczanym już do grupy podstawowych usług, które są nam niezbędne w życiu codziennym, swoje miejsce w nim znalazła gałąź prawa. W sieci najłatwiej znaleźć jest szereg niezbędnych informacji. Prawnicy i specjaliści z różnych dziedzin prawa korzystają z możliwości, jakie daje Internet, oferując tu również swoje usługi. […]

Read more
24 lutego 2017

Zwolnienie dyscyplinarne

Czasem zdarza się, że pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które musi być ściśle uwarunkowane. Sytuację tę reguluje art. 52 kodeksu pracy. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Ustawa nie wyszczególnia czynów, które stanowią ciężkie naruszenie obowiązków. Najbardziej istotne obowiązki zapisane są w art. 100 kp, […]

Read more
20 lutego 2017

Umowy śmieciowe a prawa pracownika

Umową śmieciową potocznie nazywa się każdą umowę o świadczenie pracy inną niż umowa o pracę na czas nieokreślony. W praktyce dotyczy to umów cywilnoprawnych, zawieranych przez pracodawców w celu ominięcia przepisów kodeksu pracy i zmniejszenia kosztów osobowych. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy nie może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Umowa zlecenie Obecnie jest […]

Read more
17 lutego 2017

Jak czytać umowy?

Czytanie różnego rodzaju umów towarzyszy nam niemalże każdego dnia. Zakup pralki na raty, wzięcie kredytu, wyjazd na wakacje – każda ta czynność musi być poprzedzona podpisaniem przygotowanej wcześniej umowy. Jak czytać umowę, aby nie dać się nabrać na żadne oszustwa? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czytanie umowy nie powinno być obarczone jakimkolwiek pośpiechem. Rzetelne zapoznanie […]

Read more
15 lutego 2017

Przestępstwo a wykroczenie

Pojęcia „przestępstwo” i „wykroczenie” bardzo często stosowane są zamiennie. Taki błąd może być wynikiem braku znajomości treści kodeksu karnego, który w wyraźny sposób odróżnia od siebie obydwa te terminy. Co zatem znaczy każde z tych pojęć i jaka jest między nimi różnica? Przestępstwo – według definicji rozumiane jest jako pewny zabroniony czyn, którego wykonanie obciążone […]

Read more
12 lutego 2017

Copywriting a prawa autorskie

Copywriting, czyli pisanie tekstów na zlecenie lub sprzedawanie wcześniej napisanych to zajęcie wymagające dużej dawki samodyscypliny. Tylko od nas zależy, ile czasu dziennie poświęcimy na pisanie, i czy będziemy dotrzymywali terminów. Ten, kto zostawia wszystko na ostatnią chwilę, może nie być dobrym materiałem na copywritera. Z drugiej strony jest to doskonały sposób na nauczenie się […]

Read more
10 lutego 2017

Jak prawidłowo wynająć mieszkanie

Wynajęcie mieszkania wydaje się rzeczą prostą. Jest ono jednak uregulowane przepisami, które warto znać, żeby ustrzec się przed kłopotami. Dotyczy to obu stron umowy najmu. Obowiązki wynajmującego Wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, powinien na żądanie okazać tytuł prawny do lokalu. Jest nim wypis z księgi wieczystej. Jeżeli umowę najmu podpisywać będzie inna osoba niż właściciel, powinna […]

Read more
6 lutego 2017

Renta rodzinna i emerytura po zmarłym

Wdowa lub wdowiec ma prawo do świadczenia socjalnego po zmarłym małżonku. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z tej możliwości. Należy mieć ukończone 50 lat lub orzeczoną niezdolność do pracy. Tych warunków nie bierze się jednak pod uwagę, jeżeli wdowa/wdowiec sprawuje bezpośrednią opiekę nad minimum jednym dzieckiem, wnukiem lub bratem/siostrą uprawnionym do renty […]

Read more
2 lutego 2017

Rozwód – co należy wiedzieć przed pójściem do sądu

Rozwód to jedno z najbardziej nieprzyjemnych doświadczeń w życiu każdego człowieka, a właściwie małżeństwa. Cierpią w tym wypadku ludzie dorośli, którzy niegdyś przysięgali sobie miłość aż po grób, ale i dzieci, którym trudno wytłumaczyć, że oboje rodziców ciągle kocha ich tak samo. Dlatego też decyzja o rozwodzie, nim zostanie podjęta, powinna być poparta naprawdę mocnymi […]

Read more